Sven Grafström, Anteckningar 1945—1954. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-18-3

Sven Grafström, Anteckningar 1945—1954. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-18-3

Sven Grafström, Anteckningar 1945—1954. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-18-3.

Beställ publikationer