Kungl. samfundets handlingar

1. Arvid Lindman, Dagboksanteckningar. Utgivna genom Nils F. Holm. Stockholm 1972. ISBN 91-85104-00-0

2. Daniel Tilas, Anteckningar och brev från riksdagen 1765—1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Stockholm 1974. ISBN 91-85104-01-9

3. Daniel Tilas, Anteckningar och brev från riksdagen 1769—1770. Utgivna genom Olof Jäger- skiöld. Stockholm1977. ISBN 91-85104-03-5

4. Benckerts testamente, Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Utgivna genom Ernst Söderlund. Stockholm 1976. ISBN 91-85104-02-7

5. Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700—1702. Utgivna genom Sven W. Olsson. Stockholm 1979. ISBN 91-85104-06-X

6. K.G. Westman, Politiska anteckningar september 1939—mars 1943. Utgivna genom W.M. Carlgren. Stockholm 1981. ISBN 91-85104-08-6

7. Carl Fredrik Scheffer, Lettres particulières à Carl Gustaf Tessin 1744—1752. Edition critique par Jan Heidner. Stockholm 1982. ISBN 91-85104-09-4

8. K.G. Westman, Politiska anteckningar juni 1914—mars 1917. Utgivna genom W.M. Carlgren. Stockholm 1983. ISBN 91-85104-10-8

9. Katalog över Vasasamlingen. Utgiven genom Ulla Ehrensvärd. Stockholm 1984. ISBN 91-85104-11-6

10. Johan Widén, Dagboksanteckningar 1901– 1913. Utgivna genom Arne Wåhlstrand. Stockholm 1984. ISBN 91-85104-12-4

11. Johan Widén, Dagboksanteckningar 1914– 1917. Utgivna genom Arne Wåhlstrand. Stockholm 1984. ISBN 91-85104-13-2

12. Samråd i kristid. Protokoll från den Nordiska arbetarrörelsens samarbetskomitté 1932– 1946. Utgivna genom Krister Wahlbäck och Kersti Blidberg. Stockholm 1986. ISBN 91-85104-15-9

13. K.G. Westman. Politiska anteckningar april 1917—augusti 1939. Utgivna genom W.M. Carlgren. Stockholm 1987. ISBN 91-85104-16-7

14. Sven Grafström, Anteckningar 1938—1944. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-17-5

15. Sven Grafström, Anteckningar 1945—1954. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-18-3

16. Carl August Ehrensvärd, Dagboksanteckningar 1938—1957. Utgivna genom Erik Norberg. Stockholm 1991. ISBN 91-85104-19-1

17. Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi 1365—1367. Utgivna genom Birgitta Fritz och Eva Odelman. Stockholm 1994. ISBN 91-85104-20-5

18. Johan Rosenhanes dagbok 1652—1661. Utgiven genom Arne Jansson. Stockholm 1995. ISBN 91-85104-21-3

19. Vadstenadiariet. Latinsk text med översättning och kommentar. Utgivet genom Claes Gejrot. Stockholm 1996. ISBN 91-85104-22-1

20. Carl Pipers och Carl Gustaf Renschiölds mottagna brev 1709—1713. Utgivna genom Lars Otto Berg. Stockholm 1997. ISBN 91-85104-23-X

21. Thede Palms anteckningar. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Stockholm 1998. ISBN 91-85104-24-8

22. Carl Otto Mörners relation av år 1810 om resan till Paris och tronföljarvalet i Örebro. Utgivna genom Magnus och Aare Mörner. Stockholm 2000. ISBN 91-85104-26-4

23. Dag Hammarskjöld. Ungdomsårens vittnesbörd. Brev och uppteckningar 1925 – 1931. Utgivna genom Karl. E. Birnbaum. Stockholm 2001. ISBN 91-85104-27-2

24. Östen Undén. Anteckningar 1918 – 1952. Utgivna genom Karl Molin. Stockholm 2002. ISBN 91-85104-28-0

25. Östen Undén. Anteckningar 1952 – 1966. Utgivna genom Karl Molin. Stockholm 2002. ISBN 91-85104-29-9

26. Johan Arckenholz, Sagu-brott af 1734 Års Riksdag i Stockholm. Utgiven genom Ingemar Carlsson. Stockholm 2003. ISBN 91-85104-30-2

27. Den stora kyrkofesten för Sankta Katarina i Vadstena år 1849. Samtida texter med översättning och kommentar. Utgivna genom Birgitta Fritz och Lars Elfving. Stockholm 2004. ISBN 91-85104-31-0

28. Unionsåret 1905- dramatik och vardag. Två brevväxlingar. Wilhelm och Lisinka Dyrssen, Joachim och Martina Åkerman. Utgivna genom Evabritta Wallberg, Stockholm 2005. ISBN 91-85104-32-9

29. Axel Reuterholms dagboksanteckningar under riksdagen i Stockholm 1738-39. Utgivna genom Göran Nilzén. Stockholm 2006. ISBN 91-85104-33-7

30. Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978-1983. Utgivna genom Evabritta Wallberg. ISBN 978-85104-35-2 (del 1)

31. Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1984-1986. Utgivna genom Evabritta Wallberg. ISBN 978-85104-36-9 (del 2)

32. Metta Magdalena Lillies dagbok 1737-1750. En västgötsk släktkrönika. Utgiven genom Jessica Eriksson. ISBN 978-91-85104-34-5

33. Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1929–1946. Utgivare: Ulf Larsson. ISBN: 978-91-85104-38-3.

34. Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes Brev till sonen Nils 1660-1669. Utgivare: Annika Ström. ISBN: 978-91-637-6881-1.

35. Presidenten Fredrik Åkermans PM. Dagboksanteckningar 1841-65. Utgivare: Tomas Lidman. ISBN 978-91-637-6882-8.