G.A. Gripenberg. Dagbok 1945–1946

Vapenstilleståndet med Sovjet och brytningen med Tyskland – och fördrivandet av tyska trupper ut ur Finland – skapade inte det lugn och den framtidstro många säkert hade hoppats på. Gripenberg upprepade sin uppfattning om att Europa – och Finland – gick svåra tider...

G.A. Gripenberg. Dagbok 1944

Den finska strategin att komma ut ur kriget var att uppnå separatfred med Sovjetunionen utan att bryta det »vapenbrödraskap« landet hade med Tyskland. Denna strategi visade sig fruktlös. Sovjetunionen vägrade fredsförhandlingar och krävde att Finland omgående skulle...

G.A. Gripenberg. Dagbok 1943

I februarI 1943 hemkallades den finske ministern G.A. Gripenberg från sin befattning som Finlands sändebud vid den Heliga Stolen i Rom. Han skulle istället utnämnas till minister vid finska beskickningen i Stockholm. Det andra världskriget var inne i ett...

Metta Magdalena Lillies dagbok 1737-1750

Metta Magdalena Lillies dagbok 1737-1750. En västgötsk släktkrönika. Utgiven genom Jessica Eriksson. År 1737 fick den då 28-åriga adelsdamen Metta Magdalena Lillie en skrivbok av sin bror Claes. Det blev upprinnelsen till ett 13 år långt dagboksskrivande, som...