Samtliga publikationer

Handlingar rörande Skandinaviens historia

Serien ”Handlingar rörande Skandinaviens historia” omfattar ett stort antal disparata dokument. Ett samlat alfabetiskt och kronologiskt register publicerades av Kungl. Samfundet 1865.

Historiska Handlingar

Lista över Historiska Handlingar >>

Kungl.Samfundets handlingar

Litteratur ur serien Kungl. Samfundets handlingar går att beställa här. Beställ Kungl. Samfundets handlingar
Se komplett lista över publikationer >>

Stockholms stadsböcker

Lista över Stockholms stadsböcker >>