Vapenstilleståndet med Sovjet och brytningen med Tyskland – och fördrivandet av tyska trupper ut ur Finland – skapade inte det lugn och den framtidstro många säkert hade hoppats på. Gripenberg upprepade sin uppfattning om att Europa – och Finland – gick svåra tider till mötes. Som ett mörkt moln tornade Sovjets expansiva politik upp sig. Ett jättelikt »München« hotade att inträffa, menade han. Storbritannien och USA ville till varje pris undvika ett fortsatt krig. Även om detta krävde att de östeuropeiska småstaterna utlämnades åt sovjetisk maktpolitik.

Detta faktum uppfattades utnyttjas av Sovjet på ett liknande sätt som Hitler hade utnyttjat Chamberlains appeasementpolitik i München 1938. Farhågorna förstärktes genom Sovjetunionens politik mot Finland, som innebar en hårdhänt styrning av landet kombinerat med framtvingade rättegångar mot politiker vilka förklarades vara personligen ansvariga för fortsättningskriget.

Till den bristande framtidstron bidrog även det faktum att representanter för kommunisterna kom in i regeringen. Det aristokratiska väldet, manifesterat av de gamla adelssläkternas stora inflytande, höll på att upplösas. Gripenberg såg sin ställning som hotad och räknade med att inom en nära framtid tvingas lämna sin befattning. Detta skulle dock inte hända!

 

Titel: G.A. Gripenberg. Dagbok 1945–1946
Skriftserie: Handlingar del 42
Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2019
Antal sidor: 424
ISBN: 978-91-519-0122-0
ISSN: 0347-8505