Den 1 juni tog Johan Gustaf Liljegren sitt liv. Ny Riksarkivarie blev Hans Järta, tog på sig uppdraget på villkor dels att Bror Emil Hildebrand fungerade som hans ställföreträdare, dels att riksarkivarielönen användes till att avlöna dugliga extra ordinarie tjänstemän. Från 1840 bodde Järta i Uppsala och chefskapet över Riksarkivet kom därigenom att skötas per korrespondens. Den brevväxling som nu publiceras låter oss följa arbetet med att reorganisera Riksarkivet. Korrespondensen behandlar också frågor om publikationer, inval i Vitterhetsakademin och kungl. samfundet m.m. Båda brevskrivarna var skickliga skribenter och fyllde sina brev med drastiska formuleringar och iakttagelser utan omsvep. Breven ger därmed även inblickar i dåtidens statsförvaltning och kommentarer till då aktuella händelser.

Titel: Han Järta och Bror Emil Hildebrand. Brevväxling åren 1834-1847
Utgivare: Kerstin Assarsson-Rizzi
Skriftserie: Handlingar del 39
Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2017
Antal sidor: 728
ISBN: 978-91-639-2047-9
ISSN: 0347-8505