Den finska strategin att komma ut ur kriget var att uppnå separatfred med Sovjetunionen utan att bryta det »vapenbrödraskap« landet hade med Tyskland. Denna strategi visade sig fruktlös. Sovjetunionen vägrade fredsförhandlingar och krävde att Finland omgående skulle bryta med Tyskland. Den militära styrka som låg bakom Sovjets krav manifesterades i offensiven på Karelska näset sommaren 1944, en offensiv Finland inte kunde stå emot. Gripenberg försökte med alla till buds stående diplomatiska medel öppna för samtal, vilket lyckades i slutet av augusti.

Då fick han träffa madame Kollontay, den sovjetiska ministern i Stockholm, för överläggningar rörande de sovjetiska villkoren för ett vapenstillestånd. Dystert konstaterade han i sin dagbok för den 15 september 1944: »Strax efter 10 fick jag meddelande om, att vi nu äro i krig med Tyskland […] Alltså: krig med Ryssland, England och Tyskland!«

Gripenberg för läsaren genom ett av Finlands svåraste år utan att förlora perspektivet på de övergripande skeendena. Likväl förmår han gestalta vardagslivet och dess förtretligheter i krigets skugga.

 

Titel: G.A. Gripenberg. Dagbok 1944
Skriftserie: Handlingar del 41
Utgivare: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Bandtyp: Bunden
Utgivningsår: 2019
Antal sidor: 408
ISBN: 978-91-639-2049-3
ISSN: 0347-8505