Förlagsverksamheten

Verksamheten äger rum helt i Kungl. Samfundets regi. Förslag om utgivning kan väckas av vem som helst, men det åvilar redaktionsutskottet att besluta om utgivning och utgivare efter diskussion med ledamöterna. Utgivaren svarar i samråd med redaktionsutskottet för ederingen efter de principer som etablerats under senare decennier: genomgång och analys av texten, upprättande av förord, kommentarer och register.

Volymerna distribueras till ledamöter, lärda verk och bibliotek samt tillhandahålls för försäljning. Därför kan man räkna med, att även volymer som inte säljs är tillgängliga i olika bibliotek.

Samfundets fyra serier
Utgivningen kan delas in i fyra serier:

Kungl. Samfundets handlingar (1972 – )
Under ett drygt sekel med serien Historiska Handlingar utgav samfundet i genomsnitt omkring en volym årligen. Under 1960- och 1970-talen dominerades arbetet av de omfångsrika delarna Handlingar till Nordens historia 1515-1523. Samtidigt växte tankar fram på en serie som i högre grad skulle motsvara tidens krav med mer aktuellt innehåll, bundna volymer, illustrationer – om ock sparsamt – samt skyddsomslag i färg. 1972 publicerades den första volymen i den nya och fortfarande aktuella serien “Kungl. Samfundets handlingar”. Även här har omkring en volym publicerats årligen, men i ännu högre grad än tidigare koncentreras utgivningen på sammanhållna sviter av handlingar och alldeles särskilt intressanta personers dagböcker.

Historiska handlingar (1861 – 1979)
Den nya serien fick titeln “Historiska Handlingar”. Det sades från början ingenting om att ändra principerna för urval eller presentation, och de första volymerna i den nya serien omfattade grupper av handlingar som visserligen kunde röra samma ämne men ändå var utan egentligt organiskt sammanhang. Redan efter några år kom emellertid volymerna att bestå av enhetliga eller sammanhörande handlingar, och därmed hade de båda serierna fått olika karaktär.

Handlingar rörande Skandinaviens historia (1816 – 1860)
Serien “Handlingar rörande Skandinaviens historia” påbörjades 1821. De första årens utgivning har senare utsatts för kritik för bristande akribi. Med tiden väcktes tanken att avbryta serien för att få större avsättning för utgivningen, och 1860 beslöt samfundet att ändra utseende och format. Den gamla sviten avslutades samma år med del 40, och 1865 publicerades ett uppslags- och innehållsregister till samtliga delar.

Stockholms stadsböcker
1872 beslöt samfundet på förslag av sekreteraren Hans Hildebrand, att vid sidan av den ordinarie serien Historiska Handlingar även ägna sig åt Stockholms stadsböcker från medeltiden. Sedan stadsfullmäktige hade utlovat ekonomiskt bistånd inleddes under Hildebrands ledning arbetet med den långa sviten av Stockholms jordeböcker, tänkeböcker, skotteböcker och ämbetsbok mellan åren 1420-1591. Utgivningen av tänkeböcker från år 1592 handhas idag av Stockholms stadsarkiv, läs mer: www.ssa.stockholm.se.