Benckerts testamente, Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Utgivna genom Ernst Söderlund. Stockholm 1976. ISBN 91-85104-02-7

Benckerts testamente, Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Utgivna genom Ernst Söderlund. Stockholm 1976. ISBN 91-85104-02-7

Benckerts testamente, Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Utgivna genom Ernst Söderlund. Stockholm 1976. ISBN 91-85104-02-7.

Beställ publikationer