Sven Grafström, Anteckningar 1938—1944. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-17-5

Sven Grafström, Anteckningar 1938—1944. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-17-5

Sven Grafström, Anteckningar 1938—1944. Utgivna genom Stig Ekman. Stockholm 1989. ISBN 91-85104-17-5.

Beställ publikationer