Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700—1702. Utgivna genom Sven W. Olsson. Stockholm 1979. ISBN 91-85104-06-X

Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700—1702. Utgivna genom Sven W. Olsson. Stockholm 1979. ISBN 91-85104-06-X

Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Mauritz Vellingk 1700—1702. Utgivna genom Sven W. Olsson. Stockholm 1979. ISBN 91-85104-06-X.

Beställ publikationer