Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi 1365—1367. Utgivna genom Birgitta Fritz och Eva Odelman. Stockholm 1994. ISBN 91-85104-20-5

Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi 1365—1367. Utgivna genom Birgitta Fritz och Eva Odelman. Stockholm 1994. ISBN 91-85104-20-5

Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi 1365—1367. Utgivna genom Birgitta Fritz och Eva Odelman. Stockholm 1994. ISBN 91-85104-20-5.

Beställ publikationer