Daniel Tilas. Anteckningar och brev från riksdagen 1765—1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Stockholm 1974. ISBN 91-85104-01-9

Daniel Tilas. Anteckningar och brev från riksdagen 1765—1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Stockholm 1974. ISBN 91-85104-01-9

Daniel Tilas, Anteckningar och brev från riksdagen 1769—1770. Utgivna genom Olof Jäger- skiöld. Stockholm1977. ISBN 91-85104-03-5.

Beställ publikationer