Daniel Tilas. Anteckningar och brev från riksdagen 1765—1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Stockholm 1974. ISBN 91-85104-01-9

Daniel Tilas. Anteckningar och brev från riksdagen 1765—1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Stockholm 1974. ISBN 91-85104-01-9

Daniel Tilas, Anteckningar och brev från riksdagen 1765—1766. Utgivna genom Olof Jägerskiöld. Stockholm 1974. ISBN 91-85104-01-9

Beställ publikationer